Blommor-i-hander

Self Care Program

Mot ett mer välbalanserat liv och större självkärlek – guidning och konkreta övningar.

12-veckorsprogram

Pris: 1250 kr/person

Programmet är uppdelat i tre faser à 4 veckor, där vi under varje tillfälle arbetar kring 4 byggstenar. Vid första tillfället ges en enklare introduktion – som sedan fördjupas mer och mer för varje gång.

Målsättningen med programmet är att skapa sunda rutiner kring våra 4 byggstenar.

  • Näring –  mat, vatten, grönt. Hur vi äter, hur vi tar in näringen och lyssnar på kroppen. Äter och dricker med alla sinnen. 
  • Träning – rörelse för kroppen. Hitta en rörelseform som kroppen gillar. Få upp pulsen, få igång cirkulationen. Komma ut och ta in naturen.
  • Mentalitet – vila, avslappning, stressreducering. Andas och stanna upp. Verktyg för att fylla på vår energi. Grundvärderingar, mental träning.
  • Renande – av hemmet och kroppen. Naturlig städning, ansiktsvård, rening av kroppen.

Som ett genomgående element har vi även kraften från naturen. 

Vi jobbar med olika steg för en sund livsstil, där grunden hela tiden är att återkoppla till den egna självkärleken, att skapa ritualer snarare än rutiner, lust och glädje snarare än måsten och tvång. Motivationen är inte att vara duktig och göra rätt utan att faktiskt ta hand om sig själv, inifrån och ut.

Detta handlar om oss själva och hur vi kan stötta kropp och själ till att bli vårt bästa jag. 

Efter avslutat program finns allt material tillgängligt online som en resurs för dig att använda för att vidareutveckla dina nya levnadsrutiner.

Vid köp av ett startpaket med eteriska oljor får du tillgång till Self Care Programmet gratis.

Dela