Kategori: Tjänster

Self Care Program

Mot ett mer välbalanserat liv och större självkärlek – guidning och konkreta övningar.

Self Care Coaching

En personlig resa där vi tillsammans jobbar fram en plan för att din hälsa och välmående.